מחקר וניירות


דמי טיפול ארגוני-מקצועי

ריקי ממן | מרץ 2018

בישראל, שליש מהעובדים מספיקים על מנת להפוך ארגון עובדים למייצג הבלעדי של כלל העובדים. מרגע שארגון עובדים הופך לארגון יציג, הוא מוסמך לכפות את כל העובדים, גם אלה שאינם חברים בו, לתשלום "דמי טיפול ארגוני" בגובה 0.8% משכרם. ההסתדרות היא ארגון העובדים הגדול בישראל, והנהנה העיקרי ממדיניות זאת, המביאה לה, ככל הנראה, מאות מיליוני שקלים בשנה. עם זאת, ההסתדרות אינה מחויבת בשקיפות תקציבית בשל מעמדה כאגודה עות'מאנית, ואין פיקוח על הנעשה בכספים אלה הנלקחים בכפייה מעובדים רבים, וביניהם העובדים החלשים במשק.

להמשך…   

הגבלת כהונת ראשי ועדי עובדים ודמוקרטיה במקום העבודה

ריקי ממן | ינואר 2018

ישנה הבנה הולכת וגוברת כי כהונה ממושכת בתפקיד מסוים יכולה לגרום לקיפאון ואף לפגיעה בטוהר המידות. בישראל נהוגה הגבלת מספר הכהונות של בעלי תפקידים רבים בשירות הציבורי, מתוך הבנה של הבעייתיות בכהונה לא מוגבלת. עם זאת, בכל הנוגע לועדי עובדים וארגוני עובדים, החוק שותק. ראשי ועדי עובדים וראשי ארגוני עובדים הם תפקידים נבחרים, אך יכולים להיות ממונים (על ידי הארגון היציג), וכך או כך, לעיתים קרובות מכהנים בתפקידם שנים ארוכות מאוד…

להמשך…      | להורדה ב-PDF